כרגיל jQuery הומצא כדי לקצר לנו את הקוד ולעשות לנו חיים קלים.

הרבה פעמים נרצה להריץ פונקציות בהתחשב בזמנים, כלומר שיקרה משהו בדף שלנו אחרי מספר שניות, דקות וכו'...

ב-Javascript מדידת הזמן נעשית לפי אלפית השנייה, כלומר כל 1 = 1,000 או 60 = 60,000 וכו'...
למי שקשה לחשב שיכנס ללינק הבא וימצא מחשבון שעושה את זה.

אני אתמקד ב-2 אופציות עיקריות שכדאי לדעת:

  1. קריאה לפעולה לאחר X אלפיות השנייה. setTimeout
  2. קריאה לפעולה כל X אלפיות השנייה. setInterval

 

קריאה לפעולה לאחר X אלפיות השנייה

נניח שנרצה שתקפוץ הודעה 3 שניות לאחר שנלחץ על כפתור.
נשתמש בפקודה setTimeout והיא בנוייה כך:

function after3sec()
{
setTimeout(function(){ alert("This alert pops 3 sec after you click"); }, 3000);
}

בתוך הפונקציה של setTimeout אנחנו מזינים פונקציה נוספת (כחול) שמציגה את ההודעה שלנו ועם פסיק מפריד אנחנו מוסיפים את מספר אלפיות השנייה (אדום) שיהוו את פסק הזמן עד שהפעולה תתרחש.

 

קריאה לפעולה כל X אלפיות השנייה

נניח שנרצה שתקפוץ הודעה אחרי כל 10 שניות לאחר שנלחץ על כפתור.
נשתמש בפקודה setInterval והיא בנוייה כך:

function every10sec()
{
setInterval(function(){ alert("This alert pops every 5 sec after you click"); }, 5,000);
}

בתוך הפונקציה של setInterval אנחנו מזינים פונקציה נוספת (כחול) שמציגה את ההודעה שלנו ועם פסיק מפריד אנחנו מוסיפים את מספר אלפיות השנייה (אדום) שיהוו את המרווח בין כל פעם שהפעולה תתרחש.